Taxifares
Grundavgift vardagar 06:00 – 20:00
utom lördagar och helgdagsafton 06:00 – 16:00
5,90 €
Annars 9,00 €
1 varje Km, 1-2 passengers 1,57 €
1 varje Km, 3-4 passengers 1,89 €
1 varje Km, 5-6 passengers 2,05 €
1 varje Km, 7-8 passengers 2,21 €
Väntetid 45,90 €/timme
Förbeställning 7,10 €

ovanligt stora saker eller hund

2,80 €

Taximetern mätar antingen distans eller tid alltså resan kan vara dyrare än beräknad med bara distans.

Förbeställning ska ringas minst 30 minuter före tiden. Om det finns 5-8 passagerare, ska förbeställning ringas minst 60 minuter före tiden.

Moms 10% ingår i alla priser. Om taxin kör bara saker utan människör, då är moms 24%.