Räkna så här.

Först välj resetid och mängd av passagerare, eller saker. Sen sätt distans (kilometer) och tryck på ”Räkna”. Beräknat pris ska visas.

Pris kalkylator

Resan startar


Passagerare

Distans
km
Räkning av denna kalkylator är baserad bara på distans. Taximetern automatiskt tillsätter kostnad av väntetid, trafikhinder, osv. till slutsumman. Väntetid avgift är 45,90€/timme eller 0,77€/minut.