Kuljettajakoulutus - Taksista ammatti

Taksinkuljettajakoulutuksen tarkoitus on edistää taksialan työntekijöiden, sekä tielläliikkujien terveyttä ja turvallisuutta, sekä ympäristöystävällisyyttä. Taksinkuljettajakoulutuksen kautta saatu asiantuntemus lisää kuljetusten ja palvelujen laatua, sekä tarjoaa kuljettajille mahdollisuuden parantaa työturvallisuutta.

Taksinkuljettajakoulutus on vaadittu kaikilta uusilta kuljettajilta 1.1.2010 alkaen. Kuljettajien, jotka ovat hankkineet ammattiajoluvan jo ennen edellä mainittua päivämäärää ei tarvitse suorittaa perustason koulutusta. Heidän tulee kuitenkin suorittaa taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon jatkamiseksi seitsemän tunnin jatkokoulutus 1.1.2015 mennessä. Kuitenkin myöhemmin suoritettu kurssi oikeuttaa taksin ajoon viranomaisilta saadun ajoluvan jälkeen.

Tampereen Aluetaksi Oy:llä on Liikenteen turvallisuusviraston koulutuksen järjestämiseen oikeuttava lupa järjestää taksinkuljettajan perus- ja jatkokoulutusta. Säädöksissä on määritelty yhdenmukaiset hyväksymisperusteet koulutuskeskuksille, jotta ammatillinen pätevyys ja koulutuskeskuksen laatu voidaan taata tasapuolisesti ympäri maata.

Tervetuloa kursseillemme!